Witamy na stronie!

Naszą misją jest niesienie pomocy ofiarom mobbingu i uwrażliwianie społeczeństwa, a zwłaszcza pracodawców, na problem dręczenia ludzi w miejscu pracy Krajowe Stowarzyszenie Antymobbingowe jest organizacją pozarządową. Powstało w 2002 roku we Wrocławiu. Swoją działalnością obejmuje cały kraj. Na naszej stronie można znaleźć informacje o aktualnych patologicznych problemach występujących w stosunkach pracy w naszym kraju, nazywanych mobbingiem, o tym, jak można znaleźć pomoc w sytuacji szykanowania w pracy oraz o działalności naszego Stowarzyszenia. Zapraszamy do obejrzenia!