Listy i porady

Do Krajowego Stowarzyszenia Antymobbingowego we Wrocławiu rocznie wpływa około 1000 listów i niewiele mniej zgłasza się osób z prośbą o porady w ich trudnych sprawach zawodowych. Podobnych stowarzyszeń w Polsce jest kilka. Wprawdzie nie wszystkie sprawy, z którymi zgłaszają się ludzie, spełniają definicyjne kryteria mobbingu, ale i tak faktem jest, że w naszym kraju mobbing jest zjawiskiem powszechnym. W Polsce już od początku 2004 roku obowiązuje ustawodawstwo antymobbingowe. Do sądów pracy wpłynęło wiele pozwów o odszkodowanie za stosowanie mobbingu. Tymczasem nie wiadomo dlaczego nie widać wyroków sądowych, orzekających istnienie mobbingu. Według sądów pracy stosunki pracy w Polsce są idealne, nie ma mobbingu!

Każdy opisywany lub opowiedziany nam przypadek mobbingu jest inny, ale w całej liczbie przychodzących do nas listów można wyodrębnić pewne powtarzające się problemy i pytania. W związku z tym opracowaliśmy zestaw typowych listów i porad, które prezentujemy w naszej witrynie. Osoby zainteresowane uzyskaniem porady prosimy o przeczytanie naszych porad znajdujących się pod niżej umieszczonymi linkami. Po uważnej lekturze zapewne wiele osób zrezygnuje z pisania listu, ponieważ znajdzie tam odpowiednią dla siebie poradę. Jeśli jednak nie ma odpowiedniej porady, to prosimy pisać. Staramy się, aby żaden list nie pozostał bez odpowiedzi.

Nasze porady są dwojakiego rodzaju. Pierwsze porady mają charakter prawny dla osób zamierzających wejść na drogę sądową. Podajemy obowiązujące przepisy, wzory pozwu do sądu i skargi do PIP. Szczególnie istotną sprawą jest gromadzenie dowodów na stosowanie mobbingu. Brak dowodów jest zapewne jedną z przyczyn braku spraw wygranych w sądzie przez pracowników. Radzimy więc, jak udowodnić mobbing.

Jak udowonić mobbing?

Jak napisać pozew do sądu pracy o odszkodowanie za stosowanie mobbingu?

Jak napisać skargę do Państowej Inspekcji Pracy?

Drugi rodzaj naszych porad ma pomóc pracownikom prześladowanym przetrwać w pracy bez uciekania się do sądu. Nikt bowiem nie lubi procesować się z pracodawcą.
Każdy pracownik wolałby pracować spokojnie i w zgodzie z nim. Jak to osiągnąć?

Porada dla rodziny i przyjaciół osoby mobbowanej

Opanuj lęk, nerwy i inne negatywne emocje!

Zło dobrem zwyciężaj!

Nie bądź koniem, który dobrze ciągnie! Ucz się asertywności!

Zmniejsz tempo pracy! Zastosuj strategię biernego oporu!

Żądaj ustalenia zakresu obowiązków!

Nie daj spokoju naczelnemu kierownikowi!

Jeśli już musisz odejść, postaraj się, aby Twoje odejście było kosztowne dla pracodawcy

Uważaj! Tytuł magistra zobowiązuje do myślenia i przewidywania!