Publikacje

Stowarzyszenie prowadzi działalność publikacyjną. W gronie naszych
działaczy mamy pracowników naukowych – socjologów, psychologów, politologów, mediatorów i innych – którzy prowadzą badania mobbingu i publikują swoje prace w czasopismach naukowych, na konferencjach, seminariach itp. Ponadto działacze Stowarzyszenia zabierają głos w prasie, udzielają wywiadów prasowych, radiowych i telewizyjnych na tematy dotyczące mobbingu. Część z tego dorobku chcemy upowszechniać za pośrednictwem naszej witryny.

Mobbing. Patologie zarządzania personelem

O źródłach i sposobach przezwyciężania mobbingu w organizacji

Mediacja w stosunkach pracy

Otwarci na mediację

Promocja mediacji a funkcjonowanie ośrodków mediacyjnych