Szkolenia

Oferujemy szkolenia dla pracodawców i pracowników na terenie zakładu pracy na temat mobbingu. Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1.Problem mobbingu. Jak odróżnić mobbing od dyscyplinowania pracowników?

2.Działania mobbingowe (metody manipulacji w mobbingu).

3.Kim jest mobber, a kim ofiara? Jak odróżnić prawdziwą od fałszywej ofiary mobbingu?

4.Jak przeciwdziałać i radzić sobie z mobbingiem?

Oferujemy także szkolenie całodzienne w formie treningu, psychodramy, ćwiczeń praktycznych. Szkolenia dostosowujemy do indywidualnych potrzeb odbiorcy. Cza trwania szkolenia – 2 godziny.

Udział w szkoleniu potwierdzamy zaświadczeniem

Zamówienia szkoleń lub pytania o dodatkowe informacje prosimy kierować telefonicznie lub pocztą do prezes Anny Makowskiej, ul. Ołbińska 18/5, 50-237 Wrocław tel. 0 606 37 19 19 lub na adres e-mailowy: krajowe@op.pl