Ankieta

Mobbing w pracy

Skala odpowiedzi:

a. zdecydowanie nie

b. nie

c. nie mam zdania na ten temat

d. tak

e. zdecydowanie tak

 

1. Czy odczuwasz dyskomfort lub dolegliwości zdrowotne przed wyjściem do pracy?

a.    b.    c.    d.    e.

2.Czy w pracy odczuwasz napięcie nerwowe – stres, lęk?

a.    b.    c.    d.    e.

3.Czy uważasz, że nie jesteś traktowany/a jak inni?

a.    b.    c.    d.    e.

4. Jeśli tak, to czy uważasz, że jest to wynik uprzedzeń?

a.    b.    c.    d.    e.

5. Czy byłeś obiektem złośliwych uwag, niestosownych żartów ze strony współpracownika (współpracowników)?

a.    b.    c.    d.    e.

6. Czy byłeś obiektem złośliwych uwag, niestosownych żartów ze strony przełożonego?

a.    b.    c.    d.    e.

7. Czy byłeś/łaś adresatem gróźb – zastraszania?

a.    b.    c.    d.    e.

8. Jeżeli tak, to czy były to działania ze strony przełożonego?

a.    b.    c.    d.    e.

9. Czy groźby były kierowane przez współpracownika (współpracowników)?

a.    b.    c.    d.    e.

10. Czy zdarzały ci się niesłuszne pomówienia ze strony przełożonego?

a.    b.    c.    d.    e.

11. Czy bywały pomówienia ze strony współpracownika (współpracowników)?

a.    b.    c.    d.    e.

12. Czy w środowisku zawodowym pojawiają się plotki o twoim życiu prywatnym?

a.    b.    c.    d.    e.

13. Czy w firmie/instytucji istnieje podział na antagonistyczne grupy nieformalne?

a.    b.    c.    d.    e.

14. Czy jesteś obciążana/y pracą w większym stopniu niż inni na takich samych lub podobnych stanowiskach?

a.    b.    c.    d.    e.

15. Czy nie otrzymujesz żadnych istotnych zadań mimo iż Twoje stanowisko do takich pretenduje?

a.    b.    c.    d.    e.

16. Czy otrzymałaś/eś od przełożonego sprzeczne lub bezsensowne polecenia?

a.    b.    c.    d.    e.

17. Czy uważasz, że jesteś osobą izolowaną – unika się kontaktów z Tobą, nie rozmawia się?

a.    b.    c.    d.    e.

18. Jeśli odpowiedziałeś tak lub zdecydowanie tak, to czy jest to zachowanie inspirowane przez przełożonego?

a.    b.    c.    d.    e.

19. Czu uważasz, że Twoje osiągnięcia w pracy są niedoceniane?

a.    b.    c.    d.    e.

20.Czy zdarzyło się, że efekt Twojej pracy przypisał sobie współpracownik lub przełożony?

a.    b.    c.    d.    e.

Metryczka

Płeć:

kobieta

-mężczyzna

Wiek:

-18-30

-30-50

-50+

Wykształcenie:

-podstawowe

-zawodowe

-średnie

-wyższe

Forma zatrudnienia:

- umowa o pracę (etat)

- inna – jaka?

Branża:

- szkolnictwo

-służba zdrowia

-administracja publiczna

- firma prywatna

Możesz wysłać swoją ankietę na nasz adres mailowy: krajowe@op.pl