Otwarci na mediację

Katarzyna Zalas-Kamińska „Otwarci na mediację”

Tacy powinni być młodzi pracownicy wchodzący na rynek pracy, bo mediacja jako metoda rozwiązywania konfliktów w stosunkach pracy daje znacznie lepsze perspektywy funkcjonowania na rynku pracy niż brnięcie w walkę na drodze sądowej

Artykuł jest dostępny pod adresem: http://www.biurokarier.asesor.pl/otwarci-na-mediacje-katarzyna-zalas-kaminska/articles/otwarci-na-mediacje-katarzyna-zalas-kaminska