Promocja mediacji a funkcjonowanie ośrodków mediacyjnych

Katarzyna Zalas-Kamińska „Promocja mediacji a funkcjonowanie ośrodków mediacyjnych” [w:] „Mediacje gospodarcze” pod. red. A.Binsztoka, Wydawnictwo MARINA we Wrocławiu, Wrocław 2014

Okładka+Mediacje