Jak napisać skargę do Państwowej Inspekcji Pracy?

Przykładowe pismo:

 

Anna Kowalska                                                                                 Wrocław, ……………. (data)

ul. Zwyczajna 3/2

50-234 Wrocław

Państwowa Inspekcja Pracy

Okręgowy Inspektorat Pracy we Wrocławiu
ul. Zielonego Dębu 22
51-621 Wrocław

S K A R G A

Pragnę złożyć skargę na mojego pracodawcę – Firma „Wyzyskiwacz” sp. z oo z siedzibą przy ul. Legnickiej 34, 58-234 Wrocław.

W w/w zakładzie pracy nie są przestrzegane przepisy prawa pracy w zakresie czasu pracy, wynagrodzenia i przeciwdziałania mobbingowi.

Mój nowy przełożony, Andrzej Wredny, który został zatrudniony ponad rok temu terroryzuje niektórych pracowników. Praktykowane przez niego metody to między innymi:

- nakładanie obowiązków, których nie jest się w stanie wykonać pracując na pełny etat (w ciągu roku nadgodziny w związku z nadmiarem pracy przekraczają znacznie ilość dopuszczalną przez kodeks pracy),

- skłócanie pracowników ze sobą, tj. obmawianie jednych przed drugimi,

- brak jakiegokolwiek poszanowania czasu pracownika, tj. organizowanie niezapowiedzianych spotkań po godzinach pracy,

- informowanie w danym dniu o konieczności dłuższej pracy (niejednokrotnie praca w biurze, przy komputerze trwa ok.12 – 13 godzin ),

- zlecanie prac jako pilnych, które w rezultacie okazują się niepotrzebne,

- używanie wulgarnego słownictwa w rozmowie z pracownikami,

- wprowadzanie stresowej atmosfery w pracy oraz chaosu (zlecanie zadań wymagających dłuższego nakładu pracy, a oczekiwanie efektów po kilku minutach. Zdarza się, że osoba, która konkretną pracę ma wykonać, nie zdąży nawet dotrzeć z gabinetu dyrektora do swojego pokoju, a już otrzymuje ponaglający telefon z pytaniem o efekt pracy),

- obiecywanie wynagrodzenia za dodatkową pracę i niedotrzymywanie słowa w tym zakresie.

Ta sytuacja jest nie do wytrzymania. Na każdy telefon z sekretariatu pracownicy reagują bólem żołądka i wpadają w panikę, zaczynają chorować. Większość osób stosuje silne środki uspokajające, aby przetrwać kolejny dzień w pracy. Po weekendzie lub powrocie z urlopu w nocy nie jesteśmy w stanie spać, bojąc się tego, co nas następnego dnia może spotkać ze strony dyrektora.

W związku z zastrzeżeniem z art. 24. ust. 3 pkt 2 Ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy nie wyrażam zgody na ujawnienie informacji, że kontrola przeprowadzana jest z mojej skargi.

Z poważaniem

Anna Kowalska

(wzór skargi na podstawie listu opracował Tadeusz Stalewski)